Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Stärkt forskning inom hälsa och välfärd rustar Sverige för framtiden

Publicerad

Covid-19-pandemin har visat vikten av medicinsk forskning och innovation. Tack vare snabba insatser från forskare över hela världen har redan flera vaccin utvecklats. I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året – satsningar som kommer att bidra till att Sverige står bättre rustat inför eventuella nya pandemier och andra hälsoutmaningar.

I den kommande forsknings- och innovationspropositionen lanserar regeringen ett brett spektrum av satsningar inom hälsa och välfärd, varav flera har koppling till pandemin. Ett nytt nationellt forskningsprogram inom virus och pandemier på 100 miljoner kronor per år presenteras. Därtill görs en särskild satsning på SciLifeLab för att centret vid framtida pandemier snabbt ska kunna ställa om sin verksamhet och tillhandahålla ökad laboratoriekapacitet.

Antibiotikaresistens hotar liv och hälsa. Regeringen förstärker det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens vid Vetenskapsrådet med 75 miljoner kronor årligen. Ytterligare insatser som presenteras i forsknings- och innovationspropositionen är en rådgivande funktion vid Vetenskapsrådet för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation samt forskningssatsningar inom precisionsmedicin och psykiatri.

För arbetet med samverkansprogrammet hälsa och life science tillförs Vinnova totalt 486 miljoner kronor 2021–2024 genom satsningar på utveckling av ny molekylär diagnostik och behandling, nationellt program för proteinforskning och läkemedelsproduktion samt explorativ tvärsektoriell medicinsk forskning och innovation i samverkan.

Forte får ökade fria forskningsmedel om 110 miljoner kronor 2021–2024, och därmed bättre möjligheter att göra utlysningar utifrån kunskapsbehov inom myndighetens ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Därutöver får myndigheten även i uppdrag att finansiera forskning om prevention och folkhälsa i syfte att öka kunskapen om preventiva åtgärder och dess effekter på folkhälsan.

Forsknings- och innovationspropositionen presenteras i sin helhet den 17 december.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.