Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Sverige ska leda arbetet i International Holocaust Remembrance Alliance

Publicerad

(Ny version) Sverige har fått förtroendet att från mars 2022 till och med den sista februari 2023 vara ordförande i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), en mellanstatlig organisation för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen. Det beslutades på IHRA:s digitala plenarmöte i Leipzig den 3 december 2020.

Rättelse

I en tidigare version stod "Sverige har fått förtroendet att från mars 2022 till mars 2023 vara ordförande i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)". Det har ändrats till "Sverige har fått förtroendet att från mars 2022 till och med den sista februari 2023 vara ordförande i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)".

– Jag har lovat överlevande att göra vad jag som statsminister – och människa – kan för hågkomsten av Förintelsen och kampen mot antisemitismen idag. Det löftet tänker jag hålla. Både ordförandeskapet i IHRA, Malmöforumet och det kommande museet om Sverige och Förintelsen är viktiga delar i det arbetet, säger statsminister Stefan Löfven.

– Trots att historien visat oss vad de yttersta konsekvenserna kan bli finns antisemitism, antiziganism och rasism fortfarande i alla delar av samhället. Sverige ska vara ett föredöme och göra allt vi kan för att något liknande inte händer igen. Att minnas handlar också om att lära av historien, säger demokratiminister Amanda Lind.

IHRA, som Sverige var med och grundade genom den så kallade Stockholmsdeklarationen år 2000, består av 34 medlemsstater och ett antal organisationer.

En central prioritering för det svenska ordförandeskapet kommer att vara att följa upp Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism den 13–14 oktober 2021 som statsministern står värd för.

Bakgrund

I januari 2020 bjöd statsminister Stefan Löfven in stats- och regeringschefer, forskare, experter och civilsamhällesorganisationer från cirka 50 länder och 20 organisationer att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Syftet med forumet är att gemensamt ta konkreta steg framåt för att stärka Förintelsens hågkomst och motverka antisemitism. Malmöforumet skulle ha ägt rum den 26–27 oktober 2020 men har flyttats fram till den 13–14 oktober 2021 med anledning av pandemin.

I regeringsförklaringen i januari 2019 deklarerade statsminister Stefan Löfven att ett nytt museum ska inrättas i Sveriges för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen. Frågan har utretts av professor Birgitta Svensson, som lämnade betänkandet Sveriges museum om Förintelsen till kultur- och demokratiminister Amanda Lind i april i år. Betänkandet har remitterats av regeringen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.