Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tidsbegränsad övergång till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

Publicerad

I dag lämnar Folkhälsomyndigheten en rekommendation som innebär att gymnasieskolan från och med måndag den 7 december övergår till fjärr- eller distansundervisning. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att detta skulle bidra till den bromsande effekt som nu behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

– Detta beslut tas för att det är nödvändigt. Jag är medveten om att gymnasieskolan har jobbat hårt och fått göra stora anpassningar under hösten. Jag förstår om det känns tufft att göra ännu en förändring så här snabbt. Vårens övergång till fjärr- och distansundervisning var svår för många unga. Vi är ett helt samhälle som ser hur lärare anstränger sig för att ge elever den bästa tänkbara utbildningen i detta svåra läge, och ungdomar som kämpar – stort tack till er alla, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Under våren var det möjligt för elever i gymnasieskolan att kunna utföra vissa praktiska moment i sin utbildning och att låta vissa elever i behov av stöd ha närundervisning i skolans lokaler även om utbildningen som huvudregel bedrivs som fjärr- eller distansundervisning. Undantag kommer även nu att vara möjliga för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Den nya rekommendationen gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021.

Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen. Anledningen är att gymnasiesärskolans elevgrupp har stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg