Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet om coronapandemins påverkan på museisektorn

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att analysera och presentera förslag på hur myndigheten kan vara ett stöd i museers arbete att anpassa sig till de förändrade förutsättningar som coronapandemin medfört.

- Coronapandemin har allvarligt drabbat hela kultursektorn. Kulturupplevelser bygger ofta på att människor träffas och tar del av eller utövar kulturella verksamheter tillsammans. Genom de restriktioner som har varit nödvändiga under pandemin har kulturens förutsättningar därför kraftigt begränsats. Riksantikvarieämbetet får nu i uppdrag att för museisektorn kartlägga åtgärder, sprida goda exempel och vara ett stöd. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att skapa goda förutsättningar för återstart och utveckling och möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet, säger kulturminister Amanda Lind.

I uppdraget ingår att kartlägga åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas av centrala, regionala och lokala museer för att möta de förändrade förutsättningarna som coronapandemin medfört. I uppdraget ingår också att sprida goda exempel på åtgärder som vidtagits vad gäller till exempel digitala lösningar och informera museisektorn om hur man kan vara ett stöd i anpassningsarbetet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 juni 2021.

Regeringen har även gett följande myndigheter och stiftelser i uppdrag till att redovisa coronapandemins påverkan på verksamheten med redovisningsdatum 1 mars 2021:

Statens historiska museer
Naturhistoriska riksmuseet
Statens museer för världskultur
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens centrum för arkitektur och design
Statens försvarshistoriska museer
Nordiska museet
Skansen
Tekniska museet
Arbetets museum
Nationalmuseum
Moderna museet

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Rättelse 5 mars

Följande har tagits bort från listan på myndigheter och stiftelser då dessa inte fått i uppdrag att redovisa 1 mars 2021: Myndigheten för kulturanalys, Statens konstråd, Kungliga Operan, Kungliga Dramaten, Unga Klara, Voksenåsen, Riksteatern, Drottningholms slottsteater, Dansens hus och Svenska Filminstitutet.