Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En översyn av regleringen om sluten ungdomsvård

Publicerad

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av regleringen om sluten ungdomsvård. Vårdtiderna ska motsvara brottslighetens allvar och det återfallsförebyggande arbetet ska stärkas. En trygg och säker vårdmiljö med hög kvalitet ska säkerställas.

Ladda ner:

Den slutna ungdoms­vården måste kunna utgöra en tillräckligt kraftfull reaktion från samhällets sida även vid mycket allvarlig brotts­lighet. Vård­tiderna ska kunna motsvara brotts­lighetens allvar. Möjlig­heterna till kraftfulla stöd- och kontroll­åtgärder efter frigiv­ningen från ungdoms­hemmet kan behöva förstärkas, och miljön på de särskilda ungdoms­hemmen ska vara trygg och säker för såväl ungdomar som personal.

Regeringen avser att inom kort tillsätta en utred­ning som ska göra en översyn av dessa frågor.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh