Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ökade möjligheter till stöd enligt viltskadeförordningen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ta bort stödtaket för bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersättning för indirekta kostnader orsakade av bl.a. stora rovdjur. Beslutet innebär att länsstyrelsen från och med den 1 mars i år kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar.

– Det här är ett viktigt beslut för människor och företag som har tamboskap och husdjur som behöver skyddas från rovdjur och jag är nöjd med att de ekonomiska förutsättningarna för att leva nära rovdjuren nu stärks, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Stora rovdjur kan orsaka skador på tamboskap och husdjur. Detta är en av de vanligaste orsakerna till konflikter mellan stora rovdjur och människor. I dag innehåller viltskadeförordningen (2001:724) ett stödtak som innebär att bidrag till skadeförebyggande åtgärder, som t.ex. stängsel, får ges med högst 80 procent av jordbrukarens kostnader. Stödtaket på 80 procent gäller även ersättning för indirekta kostnader som t.ex. veterinärkostnader för skador som rovdjur orsakat på tamboskap.

Efter att Europeiska kommissionen nu godkänt Sveriges anmälan om att ändra i viltskadeförordningen, har regeringen i dag beslutat om att ta bort stödtaket. Det innebär att länsstyrelsen kan besluta om att ge stöd med 100 procent av den faktiska kostnaden som fredat vilt orsakar.

Ändringen träder i kraft den 1 mars 2021.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.