Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Uppdrag att öka statens inköp av samtida konst med 50 miljoner

Publicerad

Statens konstråd och Moderna museet har genom regleringsbrev fått i uppdrag att öka statens inköp av samtida konst med 50 miljoner kronor under 2021. Regeringsbeslutet togs i budgetpropositionen 2021 och är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det svenska konstlivet, inklusive bild- och formkonstnärer och dess infrastruktur så som gallerier, har drabbats hårt av coronapandemin.

Satsningen att öka statens inköp av samtida konst om 50 miljoner kronor under 2021 innebär ett stöd till infrastrukturen på konstområdet men framför allt innebär det att enskilda konstnärer får betalt för sin konstnärliga verksamhet samtidigt som allmänheten får tillgång till mer konst.

Medlen fördelas med 25 miljoner kronor till Statens konstråd och 25 miljoner kronor till Moderna museet.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Fakta

Statens konstråd har i uppdrag att verka för att konsten blir ett betydelsefullt inslag i samhällsmiljön. Myndigheten ska bland annat beställa och förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet samt medverka till skapandet och utvecklingen av offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. Statens konstråds samling finns över hela landet.

Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Museet är beläget i Stockholm och har en filial i Malmö. Moderna museets samling (ca 140 000 verk) är internationellt känd som en av Europas främsta samlingar inom området.