Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredningen God och nära vård överlämnade betänkande

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren tog i dag emot det sista betänkandet från utredningen God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Utredningens samtliga uppdrag är därmed slutförda.

Regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh överlämnade under torsdagen förslag och bedömningar syftande till en primärvård bättre rustad att möta befolkningens behov vad gäller psykisk ohälsa.

Utredningen föreslår bland annat att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa. Vidare redovisar utredningen sina bedömningar av hur primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa under modellen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”. Modellen utgörs av ett antal principer och arbetssätt som förbättrar bemötandet och omhändertagandet av den enskilde.

Utredningen betonar återigen vikten av kontinuerliga relationer med en fast läkarkontakt och/eller en fast vårdkontakt i primärvården. Utredningen betonar även behovet av strukturerad uppföljning hos regioner och kommuner för att kunna utvärdera effekten av de insatser som görs och för att kunna resurssätta och kompetensförsörja.

Därutöver understryker utredningen behovet av att primärvården inkluderas i statliga satsningar på psykisk hälsa, och visar även på hur modellen ”Rätt stöd till psykisk hälsa” kan användas som grund för det.

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), som regeringen tillsatte den 2 mars 2017, avslutar i och med detta betänkande sitt uppdrag. Förslagen i betänkandet kommer att ses över i Regeringskansliet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot