Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ytterligare 5,5 miljarder för testning av covid-19 under 2021

Publicerad

Regeringen avsätter ytterligare 5,5 miljarder kronor till storskalig PCR-testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Det innebär att regeringen nu totalt avsatt 7,5 miljarder kronor i år, eftersom man tidigare har avsatt 2 miljarder kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige behöver även fortsatt kunna upprätthålla en storskalig testning och smittspårning av covid-19 som viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet.

För närvarande genomförs storskalig testning för pågående infektion i hela landet. Cirka 230 000–300 000 PCR-tester har genomförts per vecka de senaste veckorna. Detta ger goda möjligheter att upptäcka eventuella smittbärare och bidra till effektiv smittspårning.

För att påvisa antikroppar genomförs cirka 30 000–40 000 serologiska tester per vecka. Storskalig testning och smittspårning är tillsammans viktiga verktyg för att både pressa ner smittan och få en korrekt bild av smittläget i landet.

Medlen omfattas av den överenskommelse som regeringen ingått med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avseende testning och smittspårning under 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot