Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen stärker insatserna mot brottslighet inom avfallsområdet

Publicerad

Illegal avfallshantering är ett växande problem både nationellt och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Därför har regeringen idag beslutat om uppdrag till ett flertal myndigheter, som ska ta fram konkreta förslag på åtgärder.

Flera myndigheter får gemensamt i uppdrag att kartlägga omfattningen av brottsligheten, samt föreslå förslag för att förhindra och förebygga sådan brottslighet, särskilt organiserad ekonomisk sådan.  

– Vi måste ta krafttag mot avfallsbrottslighet, som kan få katastrofala följder för både människor och miljö. Därför är jag glad att vi idag fattat det här beslutet, som kommer vara viktigt för att förhindra den här typen av brott, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

De myndigheter som får uppdraget är: Naturvårdsverket, Kustbevakningen, länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skånes och Västra Götalands län, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten

Flera andra myndigheter och aktörer berörs, såsom Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Transportstyrelsen, samt kommuner och näringslivsrepresentanter, som kommer att få lämna synpunkter.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil +46730779469
e-post till Josefin Sasse

Faktaruta

Brottslighet i samband med avfallshantering är ett växande problem och innefattar bl.a. ekonomisk brottslighet, smugglingsbrott och brottslighet som är kriminaliserad enligt miljöbalken.

Illegal avfallshantering är en fråga som flera myndigheter arbetar med och regeringen avsätter sedan 2018 bland annat särskilda medel varje år till länsstyrelserna för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter.