Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Publicerad

( Ny version) Regeringen föreslår nu förändringar i reglerna om samordningsnummer och i folkbokföringen. Bland annat kommer samordningsnummer automatiskt att förklaras vilande efter fem år. Dessutom får alla myndigheter nu ett ansvar att anmäla fel i folkbokföringen till Skatteverket om inte särskilda skäl föreligger. Regeringen avser besluta att lämna förslagen till Lagrådet i dag.

- För att skapa ordning och reda genomför vi en översyn av alla samordningsnummer som är äldre än fem år, säger finansminister Magdalena Andersson.

De nya reglerna innebär bland annat att samordningsnummer automatiskt ska förklaras vilande efter fem år från det att numret tilldelats en person om inte en myndighet eller den enskilde har förnyat numret. Skatteverket får också en möjlighet att förklara ett nummer vilande till exempel om numret har tilldelats någon under en falsk identitet.

I lagrådsremissen föreslås även en omfattande utvidgning av den så kallade underrättelseskyldigheten i folkbokföringen. I praktiken innebär det att i princip samtliga myndigheter kommer bli skyldiga att meddela Skatteverket om man misstänker fel i folkbokföringen om inte särskilda skäl föreligger att inte göra så.  

- Alla myndigheter har användning av folkbokföringen i sin verksamhet, därför blir det nu mer av ett gemensamt ansvar för alla myndigheter att bidra till att minska felen, säger Magdalena Andersson.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00