Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Satsningar på drygt 7 miljoner inom demensområdet

Publicerad

(Ny version) Regeringen har beviljat medel på totalt 7,3 miljoner kronor för att stärka kvaliteten i omsorgen om personer med demenssjukdom. Medel går till Svenskt Demenscentrum och de två kvalitetsregistren BPSD-registret och Svenska Demensregistret. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Mellan 130 000 och 150 000 personer lever i dag med en demenssjukdom i Sverige. Regeringen beslutade 2018 om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom. Genom strategin vill regeringen verka för att förbättra kvaliteten i omsorgen och öka tryggheten för kvinnor och män med demenssjukdom och deras anhöriga.

Regeringen har den 4 februari beslutat om följande satsningar:

• Svenskt Demenscentrum, SDC, beviljas 2 370 000 kronor till ett pågående projekt att i fem kommuner införa en modell för ett standardiserat insatsförlopp för kvinnor och män med demenssjukdom. Av dessa medel får var och en av de deltagande kommunerna – Umeå, Ekerö, Falun, Mörbylånga och Göteborg (SDF Centrum) – ta del av 340 000 kronor.

• BPSD-registret beviljas 2,5 miljoner kronor för att öka kunskapen hos personal och beslutsfattare om hur registerdata kan använda i förbättringsarbete. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och registret syftar till att minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD hos personer med demenssjukdom.

• Svenska Demensregistret beviljas 2,5 miljoner kronor för att utveckla registret och stödja kommunernas förbättringsarbete. Arbetet tar utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella målnivåer för vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, vilka publicerades 2020.
 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Rättelse 4 februari

Enligt en tidigare version av pressmeddelandet framgick inte att beslutet om satsningar inom demensområdet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter