Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag om temporära beredskapsflygplatser förlängs

Publicerad

I december 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser med flygplatser om temporär beredskap. Nu förlänger regeringen uppdraget till och med den 31 maj 2021 för att fortsatt säkra tillgången till samhällsviktiga transporter under pandemin.

- Det är ett fortsatt allvarligt smittläge i vårt samhälle. Därför ser vi nu till att säkra samhällsviktiga transporter i hela landet även fortsättningsvis, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Den pågående pandemin innebär att det nationella nätet av beredskapsflygplatser även fortsatt behöver kompletteras med temporära beredskapsflygplatser. Det handlar främst om att tillgodose behovet av samhällsviktiga luftfartstransporter för hälso- och sjukvården, till exempel ambulansflyg. Därför uppdrar regeringen åt Trafikverket att omgående förhandla och ingå överenskommelser med de 17 flygplatser som det nu finns överenskommelser med, om att fortsatt vara temporära beredskapsflygplatser till och med den 31 maj 2021.

Uppdraget avser följande flygplatser: Kiruna, Lycksele, Skellefteå, Örnsköldsvik, Mora, Borlänge, Karlstad, Örebro, Eskilstuna, Skövde, Trollhättan, Norrköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Kalmar och Kristianstad flygplats.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00