Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

EU godkänner Sveriges förstärkta omställningsstöd för juni-juli till särskilt drabbade företag

Publicerad

EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att få ge statsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd med ett högre tak för juni och juli 2020. Stödet har ett tak på 150 miljoner och ersätter normalt 75 procent av de fasta kostnaderna, men har även en förhöjd nivå på 100 procent. Det nya större stödet får endast tillämpas på företag som drabbats av specifika förbud och rekommendationer. Stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen har nu fått klartecken från EU att införa ett förstärkt omställningsstöd för juni och juli som riktar sig till de svenska företag som under juni och juli tappade omsättning på grund av förbudet mot att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Sveriges inreseförbud för länder utanför EES/Schweiz eller UD:s reserekommendationer.

Det förstärkta omställningsstödet beräknas med utgångspunkt i den modell som gällde för det ordinarie omställningsstödet som har kunnat användas för samma period, och ersätter upp till 75 procent av de fasta kostnaderna. Företaget behöver alltså inte beräkna icke-täckta fasta kostnader för detta stöd. En skillnad är dock att det bara är omsättningstapp som orsakats av restriktioner som får användas i beräkningen av stödet. Företag som inte har kunnat bedriva verksamhet alls på grund av 50-förbudet kan vidare få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta. Det maximala stödbeloppet som ett företag kan få är 150 miljoner kronor istället för 8 miljoner kronor, som var taket i det ordinarie omställningsstödet för juni-juli. För att vara berättigad till stödet ska företaget ha tappat mer än 50 procent av omsättningen i juni-juli 2020 jämfört med samma period 2019. Vidare ska ett omsättningstapp på minst 25 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden vara orsakat av de uppräknade förbuden och rekommendationerna.

Har företaget tidigare fått det ordinarie omställningsstödet för juni och juli ska det stödet avräknas mot det förstärkta stödet.

Huvudregeln är att länder inte får ge statligt stöd till företag. Ansökan till EU om att Sverige ska få lämna statligt stöd har gjorts inom ramen för den så kallade katastrofgrunden i EU-fördraget, vilket möjliggör ett högre stödbelopp. Det krävs dock starkare motiv för att få ge stöd på denna grund, där EU har krävt en koppling till restriktioner. Därför får stödet endast ges till företag som drabbats av de angivna förbuden.

Regeringen avser att fatta beslut om det nya stödet inom kort så att det kan träda i kraft i mitten av mars. Stödet blir sökbart vid direkt vid ikraftträdandet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.