Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget med förlängda och förstärkta stöd till företag samt höjd låneram för Folkhälsomyndigheten

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat den femte extra ändringsbudgeten för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat en förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete samt medel för att omställningsstödet ska förlängas. Dessutom höjs Folkhälsomyndighetens låneram för att Sverige ska kunna ingå ytterligare avtal med vaccintillverkare. Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Budgeten innehåller bland annat följande förslag:

Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Genom korttidsarbete har hundratusentals löntagare undgått risken att bli av med jobbet och företagen har kunnat behålla viktig arbetskraft. Regeringen vill nu förlänga möjligheten för företag att använda korttidspermittering upp till 80 procent även i april 2021, alltså i ytterligare en månad. Under förlängningen ska staten fortsatt stå för 75 procent av kostnaden.

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Förslaget beräknas ha en offentligfinansiell effekt på 1,18 miljarder kronor och föreslås träda i kraft den 29 mars 2021.

Pressmeddelande: Korttidspermittering på 80 procent kvar till och med april

Mer pengar till Tillväxtverket för att korta handläggningstider

Regeringen föreslår också att Tillväxtverket får 265 miljoner kronor i ökade anslag för att bland annat korta handläggningstiderna för stödet vid korttidsarbete. 

Förlängning av omställningsstödet med mars och april

För att rädda fler jobb och företag avsätts medel i budgeten för en förlängning av omställningsstödet med månaderna mars och april 2021. Förlängningen innebär att omställningsstödet nu kommer att kunna användas för perioder mellan mars 2020 och april 2021, alltså totalt 14 månader.

Den offentligfinansiella effekten av omställningsstödet för mars och april beräknas till sammanlagt 6,8 miljarder kronor. Regeringen arbetar för att det förlängda stödet ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen före ikraftträdandet.

Pressmeddelande: Omställningsstöd även i mars och april

Ersättning för lönekostnader i nedstängningsstödet

Regeringen har aviserat ett kommande nedstängningsstöd till företag som tvingas stänga sin verksamhet till följd av beslut inom ramen för den så kallade pandemilagen. I budgeten avsätts medel för att nedstängningsstödet även ska kunna kompensera företag för lönekostnader, inklusive arbetsgivaravgifter. Den offentligfinansiella effekten beräknas uppgå till 4,9 miljarder kronor.

Pressmeddelande: Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet 

Folkhälsomyndighetens låneram för beredskapsinvesteringar höjs med 6,5 miljarder kronor

Höjningen av låneramen för beredskapsinvesteringar görs för att Sverige ska kunna ingå ytterligare avtal för att kunna försäkra tillgången till effektiva och säkra vaccin och med beaktande av framtida eventuella virusmutationer. Hittills har Sverige tecknat förköpsavtal med fem vaccintillverkare och köpeavtal med två. I och med höjningen uppgår Folkhälsomyndighetens låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar till sammanlagt 11 miljarder kronor för 2021.

Pressmeddelande: Regeringen vill höja låneramen för vaccin

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.