Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbättrade villkor för skuldsatta barnfamiljer vid löneutmätning

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som ska underlätta situationen för skuldsatta personer, till exempel barnfamiljer, vid så kallad löneutmätning.

Löneutmätning innebär att Kronofogden drar pengar direkt från en persons inkomst för att driva in en skuld. Reglerna kring detta är cirka 25 år gamla och tar inte tillräcklig hänsyn till att det i dag är betydligt dyrare att försörja äldre barn än yngre. I lagrådsremissen föreslås att det belopp som skuldsatta personer får behålla vid löneutmätning höjs för barnfamiljer. Exempelvis kommer en förälder med ett barn i övre tonåren att få behålla drygt 1 200 kronor mer av sin månadslön.

– Många skuldsatta personer som har löneutmätning lever på knappa ekonomiska resurser. Särskilt barnfamiljer kan ha svårt att få pengarna att räcka hela månaden. Genom förslaget förbättras barnfamiljers ekonomiska och sociala situation genom att föräldrar med löneutmätning får behålla mer av sin lön, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också att det ska bli tydligare att personer med skulder kan få anstånd med betalningen mer än en gång under en pågående löneutmätning, till exempel vid sjukdom. Därutöver lämnas förslag om att en ansökan om verkställighet ska kunna lämnas digitalt till Kronofogden. I nuläget innebär reglerna om verkställighetsansökningar att ansökningar som huvudregel måste göras i pappersform.

Lagändringen som rör förbehållsbeloppen föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och lagändringarna i övrigt den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh