Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förnyad nationell ANDTS-strategi

Publicerad

Regeringen föreslår en förnyad och breddad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. Nu överlämnas en proposition till riksdagen.

– ANDT-strategin har sedan 2011 fyllt en viktig och stödjande funktion i det samlade arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Särskilt viktigt är det att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar, säger socialminister Lena Hallengren.

Insatser för att skydda barn och unga utgör grunden för det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet.

Spelberoende utgör ett folkhälsoproblem. Personer med spelberoende har ofta sämre allmän och psykisk hälsa, ekonomiska problem och en riskkonsumtion av alkohol, tobak och narkotika. Ökat spelberoende innebär även ökad risk för suicid. Därför föreslår regeringen att spel om pengar ska inkluderas i strategin.

Regeringen anser att den förnyade strategin behöver ha ett starkt fokus på narkotikaprevention. Narkotikan har stora konsekvenser för enskilda men också samhället i stort, exempelvis genom ökad brottslighet och otrygghet. Narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel bör inkluderas i strategin.

Regeringen föreslår en nollvision avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Syftet med nollvisionen är att skapa ett tydligare fokus och kraftsamling i samhället för att minska dessa dödsfall. Målet om en nollvision kan också bidra till att förebygga användningen av narkotika, minska utveckling av skadligt bruk, missbruk eller beroende av narkotika samt öka tillgång till vård och stöd av god kvalitet för personer i missbruk eller beroende.

Tobak föreslås omdefinieras till tobaks- och nikotinprodukter. I dag finns flera former av nikotinprodukter som inte innehåller tobak, och som därmed inte omfattas av det regelverk som gäller för tobaksprodukter.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot