Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen bekräftar möjlighet för parterna att förhandla bort karensavdrag

Publicerad

Regeringen kan bekräfta att arbetsmarknadens parter har rätt att förhandla bort karensavdraget. Detta mot bakgrund av att Arbetsdomstolen bedömer att det redan idag är möjligt för arbetsmarknadens parter att i kollektivavtal komma överens om att något karensavdrag inte ska göras.

– Att regeringen idag kan bekräfta att parterna har rätt att förhandla bort karensavdraget är ett viktigt besked för att stärka löntagares ekonomiska trygghet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag som regeringen nyligen remitterat efter hemställan från fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet lämnas lagförslag om dispositiv karens som innebär att parterna i kollektivavtal kan förhandla bort karensavdraget om det finns särskilda skäl för det.

Arbetsdomstolen har i sitt remissvar gjort bedömningen att det redan är möjligt för parterna att förhandla om karens inom ramen för den nuvarande lagstiftningen.

Mot bakgrund av Arbetsdomstolens bedömning har regeringen beslutat att inte gå vidare med förslaget. 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073 085 00 49
e-post till Nadja Yusuf

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter