Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter en utredning om innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning

Publicerad

Regeringen har idag beslutat tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå hur public service-innehåll på internet ska kunna omfattas av motsvarande villkor som gäller för sändningarna i marknätet, förutsatt att ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen genomförs som möjliggör detta. Utredaren ska också se över möjligheten att ändra ordningen för beslut vid så kallad förhandsprövning av nya tjänster hos public service-företagen.

SR, SVT och UR tillhandahåller i princip hela sitt programutbud över internet, i huvudsak genom sina playtjänster. Innehållsvillkoren i public service-uppdraget gäller dock endast för programföretagens sändningar i marknätet. I takt med att användarna i allt större utsträckning tar del av innehållet via internet ökar behovet av en enhetlig reglering.

Utredaren ska med utgångspunkt i de förslag till lagändringar som lämnats av 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté föreslå hur villkor för public service-innehåll på internet kan ställas upp och bedöma vilka av villkoren i gällande sändningstillstånd som är lämpliga även för verksamheten på internet under resterande delen av tillståndsperioden. Inga ändringar får föreslås i det av riksdagen fastställda public service-uppdraget för
2020–2025. De förslag som lämnas bör utformas för att underlätta en övergång till en mer teknikneutral reglering med ett sammanhållet public service-uppdrag från och med den tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2026.  

Den särskilde utredaren ska också se över möjligheten att ändra befintlig ordning för beslut vid förhandsprövning av nya tjänster. Idag fattas det slutliga beslutet vid sådan prövning av regeringen, vilket behöver analyseras utifrån behovet att upprätthålla public service-företagens oberoende. Kammarrättsrådet Ann-Jeanette Eriksson har utsetts till särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg