Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen vill göra det straffbart att utsätta barn för att bevittna brott

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det ska införas ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation.   

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Fler än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn.

–  Alltför många barn tvingas att växa upp med att se eller höra en förälder slå eller hota den andre föräldern. Det är inte acceptabelt och ett problem som vi måste göra något åt, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson.

Regeringen föreslår därför att det införs ett nytt brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. Straffet föreslås vara fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det föreslås även en särskild straffskala för ringa brott. Vidare föreslås att rätten till särskild brottsskadeersättning för barn som bevittnar brott ersätts med en rätt till skadestånd.

För att stärka barnens ställning generellt utvidgas även uppdraget för den som är särskild företrädare för barn enligt lagen om särskild företrädare för barn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00