Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sekretessen tas bort för beslut om stöd vid korttidsarbete

Publicerad

Regeringen föreslår att det införs ett undantag i sekretessreglerna så att beslut om stöd vid korttidsarbete blir offentliga. Förslaget innebär att allmänheten och journalister ges insyn i vilka företag som tar del av korttidsstödet och hur regelverket tillämpas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartier och Liberalerna och lämnas till Lagrådet för granskning i dag.

Under sommaren 2020 gjorde ett antal domstolar bedömningen att sekretess gäller för uppgiften om en arbetsgivare har beviljats korttidsstöd.

För att tillgodose intresset av insyn föreslås ett undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete. Det innebär att allmänheten och journalister kommer att kunna ta del av besluten.

De ändrade sekretessregler som föreslås innebär att beslut om stöd vid korttidsarbete och beslut om återkrav av stödet samt beslut om ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete, kommer att bli offentliga.

Hittills har preliminärt stöd beviljats med sammanlagt ca 32 miljarder kronor.

Förslaget ska träda i kraft 1 augusti 2021, men även beslut om stöd som har fattats innan ändringen trätt i kraft föreslås bli offentliga. Beslut om stöd som avser ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020 föreslås dock omfattas av undantaget från sekretess först från och med den 21 oktober 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.