Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar remitteras

Publicerad

Regeringen strävar efter att, vid ett bättre epidemiologiskt läge och när belastningen i hälso- och sjukvården tillåter det kunna lätta på restriktioner allt mer. Nu föreslås nya deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. En förutsättning för att förslagen i remissen ska kunna träda i kraft den 17 maj är att smittläget och situationen i vården tillåter det.

För inomhusarrangemang föreslås deltagartaket som huvudregel fortsatt vara åtta deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats föreslås taket vara 50 deltagare. För arrangemang utomhus föreslås maximalt 100 deltagare få delta om deltagarna inte anvisas en sittplats och för arrangemang som anordnas utomhus med sittande deltagare är förslaget att maximalt 500 deltagare kan tillåtas. En särskild begränsning föreslås införas för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 idrottsutövare samtidigt får delta.

Folkhälsomyndigheten får möjlighet att ta fram föreskrifter om smittskyddsåtgärder för dessa verksamheter. Alla deltagartak är under förutsättning att föreskrifterna följs.

Förslagen remitteras för att förbereda för ett framtida regeringsbeslut, om det är så att smittläget och situationen i vården tillåter att reglerna träder i kraft den 17 maj. Regeringen betonar att dessa förslag inte ska ses som en lättnad av de restriktioner som föreligger.

Förslagen innebär en justering för att, när smittläget tillåter, möjliggöra för mer träffsäkra regleringar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. En nedtrappning av restriktioner måste ske successivt, med beaktande av åtgärdernas väntade påverkan på smittspridning och sjukvården.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot