Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nytt uppdrag ska höja kunskapen om gällande lagstiftning och livssituationen för våldsutsatta med skyddade personuppgifter

Publicerad

(Ny version) Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn. Syftet är att öka kunskapen om gällande lagstiftning och belysa livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Den 1 januari 2019 trädde nya lagändringar i kraft som ska förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer som lever med skyddade personuppgifter. Skyddsbehov kan finnas av olika anledningar. Våldsutsatta kvinnor och deras barn samt vuxna och barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är särskilt utsatta.

- Att våldsutsatta får det stöd och den trygghet de behöver och att ansvariga myndigheter har beredskap för att möta och hjälpa personer med skyddade personuppgifter är oerhört viktigt. Jämställdhetsmyndigheten får nu i uppdrag att höja kunskapen gällande våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn. Det kan handla om behov av information, praktisk vägledning eller förmedling av kontakter till andra myndigheter, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister.

I samråd med Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Polismyndigheten, Skatteverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten ska Jämställdhetsmyndigheten kartlägga och sammanställa den information och de stödmaterial som finns om hanteringen av skyddade personuppgifter och andra rättsliga skydd för våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter.

Jämställdhetsmyndigheten ska genomföra kunskapshöjande insatser anpassat för de berörda myndigheternas behov samt vid behov erbjuda utbildningsinsatser till yrkesverksamma som möter målgruppen.

Det är av stor vikt att våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter känner till vilka rättigheter de har och vilket stöd som finns. Jämställdhetsmyndigheten ska därför även sprida kunskap och stödmaterial till den utsatta målgruppen och identifiera sätt att nå ut via andra medier än traditionella myndighetskanaler.

För att ytterligare åtgärder ska kunna genomföras ska Jämställdhetsmyndigheten också undersöka livssituationen för gruppen, med fokus på kvinnor och barn. En långsiktig plan för hur arbetet med målgruppen kan utvecklas och följas över tid ska även presenteras.

Jämställdhetsmyndigheten får använda 3 miljoner kronor under 2021 för uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2022.

Rättelse

Meningen "Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna" har lagts till.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.