Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Proposition om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Publicerad

Regeringen vill införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Förslaget går ut på att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln. Propositionen, som syftar till att stärka kvaliteten och säkerheten inom vården och omsorgen, överlämnas nu till riksdagen.

– Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke och utgör grunden för kvaliteten i svensk vård och omsorg. Att skydda undersköterskornas yrkestitel är ett viktigt steg i arbetet med att höja statusen för yrket och stärka kvaliteten och tryggheten i äldreomsorgen och sjukvården, säger socialminister Lena Hallengren.

Med de nya bestämmelserna ska det inte längre vara upp till en viss kommun eller ett visst företag att bestämma vem som ska få kalla sig undersköterska. Det ska istället prövas av Socialstyrelsen, som ska utge bevis till den enskilde om rätten att använda yrkestiteln.

De nya bestämmelserna ska gälla i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, samt i verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Grunden för att få en skyddad yrkestitel ska vara det nya utbildningsinnehållet i vård- och omsorgsprogrammet från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning (komvux). Det kan även handla om en utbildning som ger motsvarande kompetens, exempelvis undersköterskeutbildning från folkhögskola.

De övergångsbestämmelser som föreslås innebär att de personer som den 1 juli 2023 har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska får fortsätta att använda titeln under 10 år. Därefter behöver de ha ansökt om och beviljats ett bevis för att fortsatt få använda yrkestiteln.

Under samma tidsperiod ska även bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska kunna ges till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg, från gymnasieskolan eller komvux, enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström