Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår ökad tydlighet i sjukförsäkringen

Publicerad

Regeringen vill att bedömningarna i sjukförsäkringen ska bli tydligare. Förslaget som ska lämnas till riksdagen innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

Regeringen föreslår, helt i enlighet med förslaget i utredning om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum, att prövningen av arbetsförmågan efter dag 180 i en sjukskrivning ska göras mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp på arbetsmarknaden.

Förslaget innebär att Försäkringskassan efter dag 180 i en sjukskrivning måste uppge inom vilken yrkesgrupp myndigheten bedömt att arbetsförmåga finns. Syftet med lagändringen är att skapa en tryggare och mer begriplig sjukförsäkring.

- Det här är ett viktigt nästa steg i det pågående förändringsarbetet för en tryggare sjukförsäkring. Förslaget innebär att en hårt kritiserad del av lagstiftningen ändras, säger Ardalan Shekarabi.

Regeringen avser även att ge i uppdrag åt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att, i samråd med arbetsmarknadens parter, utveckla ett kunskapsmaterial om vilka krav på aktivitetsförmågor som arbeten inom olika yrkesgrupper ställer. Detta material blir ett stöd för Försäkringskassan vid bedömningarna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter