Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har beslutat om förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

Publicerad

Regeringen har beslutat att förlänga flera åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Beslutet har fattats efter att riksdagen beslutat om den extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen den 6 april.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Regeringen har beslutat att förlänga ersättningen för karensavdrag och ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Syftet är att människor vid sjukdom stannar hemma och att därigenom begränsa smittspridningen. Åtgärden gäller till och med den 30 juni 2021.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Ersättning till riskgrupper samt ersättning när skola eller förskola stänger

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper. Detta för att personer i riskgrupp ska kunna återgå till arbete på ett tryggt och säkert sätt när vaccinationerna är genomförda. Regeringen har även beslutat att förlänga möjligheten till ersättning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn samt möjligheten till ersättning till föräldrar när skola eller förskola stänger.

De åtgärder som har förlängts är:

  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
  • Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Åtgärderna gäller till och med den 30 juni 2021.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga dessa åtgärder till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Läkarintygsfri tid till och med dag 14

Regeringen har beslutat att förlänga det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Det innebär en avlastning för hälso- och sjukvården och minskad risk för smittspridning. Åtgärden gäller till och med den 30 juni 2021.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Regeringen har beslutat att förlänga kompensationen till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Denna åtgärd syftar till att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag. Åtgärden gäller till och med den 30 juni 2021.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

 

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter