Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Test- och demonstrationsmiljöer – En viktig plattform för att lösa komplexa samhällsutmaningar

Publicerad

Tillgången till test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare i takt med alltmer komplexa samhällsutmaningar. Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition uppdras därför Vinnova att genomföra ytterligare insatser för att stimulera nyinvesteringar, vidareutveckling och ökad användning av test- och demonstrationsmiljöer i hela landet. För ändamålet förstärks Vinnovas anslag med totalt 447 miljoner kronor åren 2021-2024.Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I forsknings- och innovationspolitiska propositionen tillförs Vinnova medel för vidareutveckling och investeringar i test och demo samt för att stimulera nyetableringar av test och demo både i privat och i offentlig regi, såväl som stärkt internationellt samarbete. Ökningen ska även användas för att stimulera en bredare användning av och tillgång till testbäddsmiljöer. Förslaget är en förstärkning av den satsning som gjordes i Forsknings- och innovationspropositionen 2016.

Test- och demonstrationsmiljöer (Test- och demo) är ett brett begrepp som inkluderar allt från rena forskningslaboratorier eller forskningsinriktade miljöer, till mer verklighetsnära tester i storskaliga testanläggningar eller tester i verklig miljö. För de sistnämnda kan man mobilisera och kraftsamla partnerskap av både privata och offentliga aktörer för storskalig test och demonstration av hela systemlösningar. De utformas och genomförs med ett tydligt systemperspektiv genom att omfatta teknik, produkter och processer, affärsmodeller och upphandling, policy och regelverk, beteende, kultur och värderingar samt infrastruktur.

Presskontakt

Simon Sätherberg
T.f. pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073 086 23 07
e-post till Simon Sätherberg

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

I regeringens forsknings- och innovationsproposition presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.