Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utökat uppdrag om precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att kartlägga och beskriva hur ett urval av EU-länder samt Storbritannien arbetar med frågor rörande hälsodata och precisionsmedicin. Myndigheten ska även kartlägga vilka statliga investeringar som gjorts inom hälsodata och precisionsmedicin i syfte att bygga en nationell infrastruktur.

Kartläggningen ska bland annat belysa hur olika länder valt att organisera sig för att kunna nyttja molntjänster för beräkningar och lagring, högpresterande datorsystem samt om de har möjliggjort sekundäranvändning av hälsodata. I kartläggningen ingår också att beskriva de olika ländernas investeringar i infrastruktur kopplat till hälsodata och precisionsmedicin.

Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 2 250 000 kronor under 2021. Den nu tillkommande delen av uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 november 2021. Den ursprungliga delen (S2020/04093) ska i enlighet med tidigare beslut redovisas senast den 28 maj 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter