Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredare utsedd till utredningen om innovationskritiska metaller och mineral

Publicerad

Näringsminister Ibrahim Baylan har utsett Helén Leijon till särskild utredare för uppdraget att se över prövningsprocesser och regelverk i syfte att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral.

Den 11 mars beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över prövningsprocesser och regelverk i syfte att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral.

Helén Leijon, enhetschef vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, har nu fått uppdraget att analysera och föreslå dels förändringar av prövningsprocesser och regelverk så att bättre hänsyn kan tas både till ett projekts lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, till exempel minskad global klimatpåverkan. Helén Leijon ska också föreslå förändringar av prövningsprocesser och regelverk så att en större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar kan komma hela landet till del.

De förändringar som föreslås ska inte innebära att det totala skattetrycket på gruv- och mineralnäringen ökar eller att investeringsklimatet försämras.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg