Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga överlämnade delbetänkande

Publicerad

Under tisdagen tog socialminister Lena Hallengren emot ett delbetänkande från utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (S2019:05).

Det ska vara lätt att hitta rätt i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Primärvården ska vara den tydliga basen och första vägen i hälso- och sjukvården. Barn och unga som mår dåligt ska snabbt kunna få hjälp att träffa en läkare, psykolog eller kurator inom primärvården. Utredningen överlämnade i dag förslag som ska bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården, och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.

Barn och unga ska få vård på likvärdiga grunder oavsett var de bor, val av skola eller vårdgivare. Därför behövs en tydligare nationell styrning av det hälsofrämjande arbetet i primärvården och elevhälsans medicinska insatser. Utredningen föreslår att hälso- och sjukvårdens ansvar för att främja hälsa och förebygga ohälsa ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen. Det handlar bland annat om att följa upp barns fysiska och psykiska hälsa och att erbjuda stöd till föräldrar.

Utredningen föreslår även att ett nationellt hälsovårdsprogram tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården i samverkan mellan berörda aktörer. Programmet ska bidra till att alla barn och ungas hälsa och utveckling kontinuerligt följs upp och stöttas på ett likvärdigt sätt under hela uppväxten.

Vidare föreslås att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn och unga behöver skärpas, och att ett tydligare krav på samverkan mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet införs.

Delbetänkandet kommer nu att skickas på remiss.

Utredningen tillsattes utifrån en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström