Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fokus på sysselsättning, sammanhållning och grön omställning i Sveriges återhämtningsplan

Publicerad

Regeringen har i dag skickat in Sveriges plan för att få ta del av pengar genom EU:s återhämtningspaket. Regeringen kommer under planens genomförande att ansöka om cirka 34 miljarder kronor ur bidragsdelen. Som redan har kommunicerats är samtliga åtgärder som Sverige söker stöd för redan presenterade i överlämnade propositioner för statens budget.

Regeringen har nu skickat in en formell plan till EU-kommissionen för att få ta del av pengar genom den så kallade Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), som är en del av EU:s återhämtningspaket.

Sveriges plan består av sammanlagt 30 åtgärder. Bedömningen är att Sverige kan få omkring 34 miljarder kronor i bidrag, i enlighet med Sveriges tilldelning. 

De åtgärder som ingår i den svenska planen, och som regeringen alltså kommer att ansöka om bidrag för, har regeringen presenterat i propositioner om statens budget för 2020 eller 2021. De bedöms ligga väl i linje med de krav som ställs i RRF vad gäller exempelvis att främja tillväxt och sysselsättning, stärka social och regional sammanhållning samt att stödja en grön och digital omställning.

EU-kommissionen kommer nu att bedöma Sveriges återhämtningsplan och därefter ska Ministerrådet fatta det formella beslutet om godkännande. Pengarna till Sverige kommer sedan betalas ut i samband med årsvisa uppföljningar fram till och med 2026.

EU:s återhämtningspaket omfattar sammanlagt 750 miljarder euro i lån och bidrag som medlemsländerna i unionen kan ansöka om. Stimulanspaketet fastställdes i juli förra året och syftar till att mildra pandemins effekter och stötta den ekonomiska återhämtningen efter krisen.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.