Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förbättrade regler för personaloptioner hos unga tillväxtföretag

Publicerad

Regeringen vill anpassa reglerna så att fler unga företag ska kunna erbjuda personaloptioner för att attrahera och behålla nyckelpersoner. Bland annat föreslås ett höjt tak för hur många anställda företaget får ha för att omfattas av reglerna. Dessutom anpassas reglerna för att förenkla administrationen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och skickas nu till Lagrådet för granskning.

Mindre, nystartade företag kan ha svårt att erbjuda marknadsmässiga löner för att attrahera och behålla nyckelpersoner. Genom förslaget vill regeringen göra det möjligt för fler unga företag med tillväxtambitioner att erbjuda personaloptioner.

I praktiken innebär de utvidgade reglerna att två gränser höjs vad gäller antalet anställda samt hur stor omsättning företaget får ha för att omfattas av reglerna:

  • Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150, räknat som medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget.
  • Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kronor per år.

Dessutom ska styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna.

En annan förändring som föreslås är att en personaloption ska kunna nyttjas för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption ska även kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern. Syftet är att förenkla administrationen av personaloptionsprogram.

Förslaget om att utvidga reglerna utgör ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Om lättnad i beskattning av personaloptioner i vissa fall

Från och med år 2018 gäller att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. Syftet med reglerna är att underlätta för unga företag med tillväxtambitioner att rekrytera och behålla personer som är viktiga för att företaget ska kunna växa.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.