Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Första mötet i Kiruna när Sverige tar över ordförandeskapet i EU 2023

Publicerad

I samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd 1 januari–30 juni 2023 kommer EU-kommissionen att bjudas in till Kiruna.

Regeringens och Regeringskansliets förberedelsearbete inför Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 pågår sedan drygt ett år tillbaka. Under det svenska ordförandeskapet leder regeringen och Regeringskansliets tjänstemän flertalet av de möten som genomförs i Europeiska unionens råd, totalt handlar det om cirka 2 000 möten i Bryssel och Luxemburg. Omkring 150 informella möten och konferenser kommer arrangeras här i Sverige.
Det första mötet med EU-kommissionen kommer att hållas i Kiruna i januari 2023.

– Det är tradition att EU-kommissionen bjuds in till ordförandelandet i början av ordförandeskapet för möte med regeringen om aktuella frågor på EU:s agenda. Genom att bjuda in kommissionen till Kiruna får vi en fantastisk möjlighet att visa den unika och vackra naturen men också den kraft och det driv som regionen har, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Bakgrund om Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Ordförandeskapets viktigaste uppgift är att driva EU:s dagordning framåt och mejsla fram förhandlingslösningar. Ordförandeskapet ska vara väl organiserat och skapa effektiva möten som levererar beslut och ställningstaganden som är till nytta för EU:s medborgare. Främsta fokus under ett ordförandeskap är att leda arbetet i EU på ett bra sätt. Ordförandeskapet roterar mellan EU:s medlemsländer.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-5928548
e-post till Darina Agha