Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Möjlighet till lovskola efter avslutad gymnasieutbildning förlängs

Publicerad

Under covid-19-pandemin har möjlighet till lovskola fått särskilt stor betydelse för att elever ska kunna ta igen förlorade kunskaper och moment som inte har kunnat genomföras. Regeringen förlänger nu de tillfälliga statsbidragsvillkor som bland annat gör det möjligt att anordna lovskola för elever som har avslutat gymnasieskolan utan examen.

För att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som behöver det med anledning av pandemin beslutade regeringen i juni 2020 om tillfälliga bestämmelser i statsbidragsförordningen för frivillig lovskola. Dessa regler innebär bland annat att det är lättare för huvudmän att ta del av statsbidraget samt andra krav om vem som kan undervisa i lovskola. Dessutom kan elever som avslutat gymnasieskolan till sommaren utan examen delta i undervisning inom ramen för lovskola.

Nu har regeringen beslutat att de tillfälliga bestämmelserna i förordningen ska gälla fram till september 2022, med syfte att få till stånd mer frivillig lovskola. Med detta får fler ungdomar möjlighet att slutföra sin gymnasieutbildning och öka sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera vidare. Orsaken är att andelen elever som har behov av extra undervisning efter avslutad gymnasieskola för att nå sin examen förväntas öka till följd av pandemin, bland annat på grund av att eleverna haft fjärr- eller distansundervisning.

Under pandemin har regeringen förstärkt satsningen på lovskola. I budgetpropositionen för 2021 tillfördes ytterligare 170 miljoner kronor och i vårändringsbudgeten tillfördes sedan 100 miljoner kronor till för ändamålet.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg