Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om direktiv till utredning om ny renskötsellagstiftning och om uppdrag till Sametinget

Publicerad

Regeringen har efter en omfattande och bred förankringsprocess beslutat om kommittédirektiv till utredningen om en ny renskötsellagstiftning. Vid torsdagens regeringssammanträde beslutade även regeringen att ge Sametinget i uppdrag att i nära dialog med samebyarna, analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas.

För att utredningen En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske ska få en så bred politisk förankring som möjligt kommer den att bestå av en parlamentarisk kommitté. Arbetet kommer att ske med en bred och stor samisk delaktighet och närvaro.

– Jag är väldigt glad för att vi nu har nått så här långt i processen. Kommitténs förslag får stor betydelse för många människor och vi har gjort vad vi kan för att ge den så goda förutsättningar som möjligt för att kunna föreslå en ändamålsenlig lagstiftning, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Det är angeläget att prioritera frågorna om upplåtelsereglerna efter Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen. De bestämmelser som handlar om samebyars ensamrätt i förhållande till staten att upplåta jakt och fiske ska därför behandlas skyndsamt i ett delbetänkande. Delbetänkandet ska redovisas senast den 21 november 2022. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 20 maj 2025.

Även regeringsuppdraget till Sametinget ska redovisas den 21 november 2022. Kommitténs utredning ska utgå från det underlag som Sametinget lämnar.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.