Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19

Publicerad

Regeringen föreslår förlängningar av flera åtgärder inom socialförsäkringen. Det gäller bland annat ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14 karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid.

Åtgärderna gäller för närvarande till och med den 30 juni 2021 och förlängs enligt förslagen till och med 30 september 2021. Regeringen avser att överlämna förslagen i en kommande ändringsbudget till riksdagen. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga dessa åtgärder till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Regeringen avser att förlänga ersättningen för karensavdrag och ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Syftet är att människor vid sjukdom stannar hemma och att därigenom begränsa smittspridningen.

Regeringen föreslår att 675 miljoner kronor anslås.

Ersättning till riskgrupper samt ersättning när skola eller förskola stänger

Regeringen avser att förlänga möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper. Detta för att personer i riskgrupp ska kunna återgå till arbete på ett tryggt och säkert sätt när vaccinationerna är genomförda. Regeringen avser även att förlänga möjligheten till ersättning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn samt möjligheten till ersättning till föräldrar när skola eller förskola stänger.

De åtgärder som avses förlängas är:

  • Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
  • Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
  • Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Regeringen föreslår att anslaget för sjukpenning ökas med 75 miljoner kronor.

Läkarintygsfri tid till och med dag 14

Regeringen avser att förlänga det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Det innebär en avlastning för hälso- och sjukvården och minskad risk för smittspridning.

Regeringen föreslår att 150 miljoner kronor anslås.

Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Regeringen avser att förlänga kompensationen till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Denna åtgärd syftar till att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag.

Regeringen föreslår att 3 900 miljoner kronor anslås. Regeringen föreslår därtill att 3 300 miljoner kronor anslås för tidigare beslut gällande kompensation till arbetsgivare för sjuklönekostnader eftersom ersättningen nyttjats i högre utsträckning än vad regeringen prognosticerat.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter