Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen trycker på för grönare statsstöd

Publicerad

Sex EU-länder har i en svenskledd process enats om hur EU:s statsstödsregler bör klimatanpassas för att bidra till en grön omställning av den europeiska ekonomin.

Näringsminister Ibrahim Baylan har tillsammans med ministerkollegor från Irland, Lettland, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland idag skickat ett gemensamt yttrande till ansvarig kommissionär Margarethe Vestager inför att utkast till nytt regelverk för statsstöd ska diskuteras i EU-kommissionen.

Yttrandet till EU-kommissionens vicepresident Margarethe Vestager handlar om att kunna ge nya mer klimatanpassade typer av stöd och att avskaffa sådana stöd som är klimatskadliga.

– Ett klimatanpassat statsstödsregelverk är nödvändigt för att den gröna omställningen verkligen ska få genomslag i hela Europa. Jag är glad över att flera medlemsländer ansluter till Sveriges initiativ att allt statsstöd får en klimatdimension, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.