Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna överens om att stödja SAS att få tillgång till likviditet

Publicerad

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att stödja SAS att få tillgång till likviditet motsvarande 1,5 miljarder kronor. Eventuellt stöd från svenska staten förutsätter att EU-kommissionen godkänner åtgärderna och motsvarande stöd från den danska staten.

Efterfrågan på flygresor har legat på fortsatt mycket låga nivåer jämfört med vad som förutsågs i samband med att rekapitaliseringen av SAS arbetades fram. SAS är viktigt för att tillgodose samhällets grundläggande behov av tillgänglighet med flyg i Sverige, Danmark och Norge. Som största ägare i SAS, tillsammans med den danska staten, är det naturligt att svenska staten tar ansvar i denna kris. Det är kritiskt att SAS efter denna kris blir ett långsiktigt lönsamt och hållbart företag. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är därför överens om att stödja bolaget att få tillgång till likviditet motsvarande 1,5 miljarder kronor i en kreditram.

Regeringen har tidigare ställt skarpa klimat- och miljökrav på SAS i samband med rekapitaliseringen. Som en följd av detta har bolaget skärpt sina klimatmål för att bidra till uppfyllande av målen i Parisavtalet. Regeringens förväntningar som ägare är att SAS klimatarbete ska genomföras i linje med den plan som är kommunicerad. Regeringen har en tät dialog med bolaget kring deras klimatarbete. Flygets utsläpp ska minska.

I diskussionerna om en lösning behöver det också säkerställas att lösningen är förenlig med EU:s statsstödsregler. Stöd från svenska staten förutsätter motsvarande stöd från den danska staten. Förslaget kräver godkännande av riksdagen. Regeringen avser att återkomma kring detaljerna.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord