Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolsatsning för att förbättra för lärare i skolor med särskilt svåra förutsättningar

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag som ska gå till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för lärare i skolor med socioekonomiska utmaningar. Bidraget syftar till att stärka de skolor där behoven är som störst. Statsbidraget är viktigt för att bryta den pedagogiska segregationen. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Forskningen visar att lärarkompetensen är som högst i skolor med starka elevförutsättningar. För att alla skolor ska vara bra skolor måste elever i skolor med särskilt svåra förutsättningar få tillgång till den bästa undervisningen, och lärarna på dessa skolor ges de bästa förutsättningarna för att bedriva sin undervisning. I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen därför en kraftig ökning av det statliga stödet till skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Nu har regeringen beslutat om ett statsbidrag som ska gå till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för lärare som arbetar i förskoleklass eller grundskola i skolor med socioekonomiska utmaningar. Bidraget uppgår i år till 385 miljoner kronor. För 2022 avsätts 420 miljoner kronor och från och med 2023 avsätts 405 miljoner kronor årligen för ändamålet.

Bidraget kommer att fördelas till huvudmännen för 150 förskoleklasser eller grundskolor som ligger i större städer eller nära större städer, och vars elevsammansättning har en svagare socioekonomisk bakgrund. Medlen kan till exempel användas till att öka andelen behöriga lärare, fortbildning och kompetensutvecklingsinsatser för lärare och skolledare, öka tillgången på speciallärare, högre löner, minska lärarnas arbetsbörda samt till övriga stödresurser och insatser med syfte att göra det mer attraktivt för legitimerade lärare att söka sig till utsatta skolor och stärka arbetsmiljön och arbetsvillkoren på skolorna.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg