Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolverket ska förstärka sina insatser för att säkerställa ett högt deltagande i PISA 2022

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Skolverket i uppdrag att förstärka sina insatser för att säkerställa ett högt deltagande i enlighet med OECD:s riktlinjer i nästa PISA-undersökning som ska genomföras 2022.

Den internationella kunskapsmätningen PISA bidrar med betydelsefull information om svenska elevers kunskaper och är en del av beslutsunderlaget vid regeringens utformande av utbildningspolitiken. Det är därför av stor vikt att de svenska resultaten är representativa för eleverna som går i den svenska skolan och att studiens villkor för deltagande och exkludering följs.

Riksrevisionen konstaterade i sin granskning av PISA 2018 att Skolverket följt OECD:s riktlinjer för genomförandet av PISA 2018, men att myndigheten inte hade gjort tillräckligt för att försäkra sig om att OECD:s regler för exkluderingar tillämpats korrekt vid skolorna. Enligt Riksrevisionen kan detta ha medfört att elever felaktigt exkluderats.

– Det är viktigt att varje skola i Sverige som deltar i PISA uppfattar och följer reglerna från OECD på ett korrekt sätt. Nästa gång får det inte finnas några som helst tveksamheter kring vilka elever som ska skriva provet och inte. Därför ger regeringen nu Skolverket i uppdrag att förstärka sina insatser för att säkerställa ett högt deltagande i enlighet med OECD:s gällande riktlinjer i PISA 2022, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Skolverket ska redovisa vilka insatser som vidtagits senast den 1 november 2021.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet