Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda lämplig verksamhetsform för Svenska Skeppshypotek

Publicerad

Näringsdepartementet har beslutat om en bokstavsutredare som ska se över verksamhetsformen för Svenska skeppshypotekskassan (Svenska Skeppshypotek). Syftet med översynen är att säkerställa att Svenska Skeppshypotek har en lämplig verksamhetsform utifrån såväl verksamhetens som statens behov.

Regeringen anser att verksamheten hos Svenska Skeppshypotek fyller ett viktigt syfte för den svenska sjöfartsnäringen och de svenska rederierna samt att tillgången till finansiering för denna sektor är viktig, bland annat för att påskynda en omställning av branschen av klimat- och miljöskäl.

Till utredare har Johan Schelin utsetts. Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Tf pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.