Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Statens servicecenter att öppna minst 28 nya servicekontor

Publicerad

Regeringen avser att ge Statens servicecenter i uppdrag att under kommande år öppna minst 28 nya servicekontor på olika platser över hela landet. Beslutet, som fattas under morgondagens regeringssammanträde, innebär en kraftig förstärkning av det statliga servicekontorsnätet som kommer förbättra tillgängligheten till statlig service för enskilda och företag över hela landet.

Idag finns 116 servicekontor runtom i landet och fyra till är på väg att inrättas. Uppdraget till Statens servicecenter innebär att minst 28 nya kontor kommer öppnas i två omgångar under 2022 och 2023. Den första omgången omfattar minst 13 kontor och ska ske under 2022 medan den andra omgången omfattar resterande kontor och ska ske under 2023. Kontoren kommer förstärka den statliga servicen i hela landet, från Boden i norr till Sölvesborg i syd, Lysekil i väst och Borgholm i öst.

Beslutet bygger på förslag från den utredning som leddes av Sven-Erik Österberg och som hade i uppdrag att utreda hur de statliga servicekontoren kan utvecklas. Förslaget var en del av utredningens slutredovisning som lämnades i december 2020 och som har varit ute på remiss under våren.

Vid kontoren kan besökare få vägledning och hjälp med ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt vid många kontor även få guidning i Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster.

Att bygga ut fler servicekontor är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Här ska kontoren öppna:

Uppdraget innebär att Statens servicecenter ska öppna ett servicekontor i följande kommuner:

Askersund, Boden, Borgholm, Eskilstuna, Filipstad, Finspång, Helsingborg, Jönköping, Laholm, Linköping, Lysekil, Nordmaling, Norrköping, Nynäshamn, Stenungsund, Södertälje, Sölvesborg, Tingsryd, Uppsala, Växjö, Ånge, Åre och Östhammar.

Myndigheten ska även öppna ytterligare fem till sex kontor i Stockholms, Göteborgs och Malmös storstadsområden.

Kontoren i Eskilstuna, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala och Växjö samt minst ett kontor i vardera storstadsområde ska öppna i – eller i direkt anslutning till – ett socialt utsatt område.

 

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Oscar Ljunggren
Pressekreterare Centerpartiet
Mobil 072-211 50 19

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.