Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredningen om stärkt assistans överlämnade betänkande

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren tog den 26 maj emot betänkandet ”Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser” (SOU 2021:37).

Utredningen syftar till att stärka rätten till assistans för tillsyn och egenvård samt ökad rättssäkerhet för barn. Utredningen lämnar förslag inom tre områden. För det första föreslås förändringar i de så kallade grundläggande behoven. Dessa förändringar ger stärkt rätt till personlig assistans för personer som bland annat till följd av de senaste årens praxisförändringar inte kan få insatsen.

För det andra lägger utredningen förslag som syftar till ökad rättssäkerhet för barn vid bedömningen av rätt till personlig assistans. Utredningen föreslår att nivån på det avdrag som görs för föräldrars generella ansvar för sina barn ska fastställas. Utredningen föreslår också att föräldrars generella ansvar smalnas av genom att vissa omfattande medicinska stödbehov aldrig ska anses ingå i ansvaret.

För det tredje föreslås regler för hälso- och sjukvården som tydliggör ansvaret vid vård av personer med omfattande funktionsnedsättningar. Dessa personer får genom förslagen möjlighet till ett sammanhållet stöd utan att förlora sin personliga assistans.

Särskild utredare har varit Fredrik Malmberg. Betänkandet kommer nu att remitteras.

Utredningen har byggt på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström