Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredningstiden förlängs för utredning om matchfixning och olicensierad spelverksamhet

Publicerad

I november 2020 fick en utredare i uppdrag att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet. Nu förlängs utredningstiden. Samtidigt får utredningen ytterligare ett uppdrag att se över behovet av justerade regler vid överträdelser av penningtvättslagen.

Utredningen om åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet påbörjades i december förra året och leds av Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet. Enligt uppdragsbeskrivningen ska uppdraget redovisas senast den 30 juni 2021. Utredningstiden för uppdraget förlängs nu till den 30 september 2021.

- Den aktuella utredningen ska föreslå lösningar för att möjliggöra en effektiv tillsyn av illegalt spel och stärka arbetet mot matchfixning. Dessa frågor är av stor vikt för en hållbar spelmarknad. Det är därför viktigt att utredaren får tillräckligt med tid att ta fram väl genomarbetade förslag, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utöver frågorna om illegalt spel och matchfixning ges utredningen nu även i uppdrag att överväga behovet av justerade regler om sanktionsavgift vid licenshavares överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Bakgrunden till det utvidgade uppdraget är att Spelinspektionen meddelat att de ser behov av en höjning av den sanktionsavgift som ett spelbolag kan bli skyldigt att betala vid överträdelser av penningtvättslagen.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.