Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ändrade jakttider för ripa och jakt på ejder upphör tillsvidare

Publicerad

Regeringen har beslutat att dels justera tidigare beslut om ändrade jakttider för ripa, dels att jakt på ejder tillsvidare ska upphöra i avvaktan på en förvaltningsplan. Ändringarna träder i kraft den 15 juli 2021.

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 att anpassa samtliga jakttider utifrån rådande förhållanden. Beslutet byggde på ett gediget och brett förankrat underlag från Naturvårdsverket.

- Jakttiderna är ett stort beslut, som i helhet har en bra balans mellan alla olika intressen. Regeringen har tagit del av relevant kritik som riktats mot beslutet när det gäller jakttider för ripa och anser att det sammantaget finns skäl att göra justeringar, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Ändringen i jaktförordningen innebär att jakttiderna för ripa blir densamma som tidigare år i vissa områden och utökas i andra områden. Det kommer alltså även fortsättningsvis att vara möjligt att jaga ripa under vårvintern ovan den så kallade lappmarksgränsen. Naturvårdsverket ska i kommande regleringsbrev ges ett uppdrag om en vetenskaplig uppföljning angående hur jakt vid denna tid påverkar populationen.

Regeringen har även beslutat att allmän jakt på ejder tillsvidare ska upphöra. Ejderpopulationen har minskat kraftigt under senare år. Som en följd av Sveriges internationella åtagande behöver det finnas en åtgärdsplan som möjliggör en adaptiv jaktförvaltning av arten. En sådan plan håller på att tas fram, men regeringen anser att jakten bör upphöra i avvaktan på att en beslutad åtgärdsplan och förvaltningsplan finns på plats.

- Ejderpopulationens minskning är oroande. Regeringen är samtidigt medveten om att ejderjakt bedrivits under lång tid och har ett kulturellt värde, framförallt i den svenska skärgårdsmiljön. Regeringen har därför för avsikt att återigen tillåta jakt på ejder när det finns en beslutad åtgärdsplan som möjliggör detta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

De jakttider som gällde innan regeringens beslut den 6 maj 2021:

Dalarnas län: Älvdalens kommun,

Jämtlands län

den 25 aug.–28 (29) feb.

Dalarnas län: övriga delar av länet

Värmlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län

den 25 aug.–15 nov.
Västerbottens och Norrbottens län: ovanför lappmarksgränsen den 25 aug.–15 mars
Västerbottens och Norrbottens län: nedanför lappmarksgränsen den 25 aug.–31 jan.

De nu beslutade jakttiderna (gäller från den 15 juli 2021):

Dalarnas län: Älvdalens kommun,

Jämtlands län

den 25 aug.–28 (29) feb.

Dalarnas län: övriga delar av länet, Västerbottens och Norrbottens län: nedanför lappmarksgränsen

den 25 aug.–15 feb. 
Västerbottens och Norrbottens län: ovanför lappmarksgränsen den 25 aug.–15 mars

Värmlands län                    Gävleborgs län
Västernorrlands län

den 25 aug.–15 nov.

 

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.