Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fler personer som riskerar överdos ska erbjudas naloxon

Publicerad

Socialstyrelsen har i dag fått i uppdrag av regeringen att öka tillgängligheten av läkemedlet naloxon. Syftet är att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall. Uppdraget ges i linje med de senaste årens insatser för att fler personer som riskerar överdos ska erbjudas läkemedlet. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Personer som är beroende av opioider och riskerar överdos bör erbjudas läkemedlet naloxon av hälso- och sjukvården samt en utbildningsinsats, enligt de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Läkemedlet kan häva överdoser av opioider som heroin och metadon. Det är stor skillnad på vilka substanser som bidrar till narkotikarelaterade dödsfall beroende på om det handlar om olycksfallsförgiftning eller suicid. Bland olycksfallsförgiftningar är olika typer av opioider vanligt förekommande.

Flertalet insatser har gjorts för att öka tillgängligheten till naloxon efter att den tidigare regleringen reviderades 2018. Enligt en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort når naloxon nu allt fler individer, men fortfarande finns utrymme att utveckla det systematiska arbetet med att tillhandahålla naloxon ytterligare.

Regeringen har i dag beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla arbetssätt så att förskrivning och utbildningsinsatser sker på bästa sätt så att fler personer som har behov ska erbjudas naloxon. Syftet är att minska andelen narkotikarelaterade dödsfall. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen även arbeta för att öka tillgängligheten av naloxon i hela landet.

Uppdraget ska huvudsakligen ske i samråd med Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, samt brukar- och patientorganisationer.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2022.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter