Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om införande av familjeveckan

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att överlämna en remiss till Lagrådet med förslag om att påbörja införandet av en familjevecka. Syftet med familjeveckan är att underlätta för förvärvsarbetande föräldrar att kombinera arbetsliv och familjeliv. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Med familjeveckan vill regeringen underlätta för föräldrar som förvärvsarbetar att kombinera arbetsliv och familjeliv, samt ge föräldrar till något äldre barn bättre möjligheter att vara lediga tillsammans med barnen under t.ex. lov och studiedagar. Familjeveckan kan därutöver bidra till att skapa en ökad jämlikhet mellan arbetande föräldrar, för vilka arbetsvillkor och möjlighet till flexibilitet kan variera kraftigt.

I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny förmån för föräldrar som har barn som är mellan fyra och sexton år gamla. Förmånen föreslås kunna lämnas när en förälder avstår från förvärvsarbete för att ta hand om sitt barn under en dag när det är lov, terminsuppehåll eller studiedag för personalen, eller för att delta i ett utvecklingssamtal om barnet.

Förmånen föreslås beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning och ska lämnas under högst tre dagar per år till en förälder som har gemensam vårdnad om samtliga sina barn och under högst sex dagar per år till en förälder som har ensam vårdnad om barn.

Den exakta utformningen av reformen är beroende av de förhandlingar som förs i det slutgiltiga arbetet med budgetpropositionen för 2022.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 4 april 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz