Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Riksdagen har beslutat om det nya MR-institutet

Publicerad

Riksdagen har nu fattat beslut om de lagar som krävs för att inrätta den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter. Myndigheten ska placeras i Lund och inrättas den 1 januari 2022.

Regeringen beslutade den 18 mars 2021 propositionen Institutet för mänskliga rättigheter. I propositionen föreslogs en ny lag och lagändringar som ska reglera verksamheten vid institutet för mänskliga rättigheter. Syftet med institutet är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Denna vecka fattade riksdagen beslut om propositionen.

- Det är oerhört glädjande att riksdagen nu har fattat beslut om det nya MR-institutet. MR-institutet kommer att spela en mycket viktig roll för att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna efterlevs och förverkligas i Sverige, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

En särskild utredare har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Utredaren ska föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2022. Utredaren ska bland annat lämna förslag till instruktion och regleringsbrev samt i begränsad utsträckning bemanna myndigheten. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

 

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.