Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statlig ersättning för personskador orsakade av vaccin mot covid-19

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss om statlig ersättning för personskada som har orsakats av covid-19-vaccin. Den nya lagen ska säkerställa en ersättning som är likvärdig den som redan finns för andra läkemedelsskador.

Läkemedelsförsäkringen har i dag en begränsning för hur stor ersättning som kan betalas ut vid eventuella serieskador, det vill säga när flera personer drabbas av en liknande skada, som orsakas av vaccin vid en pandemi.  

Regeringen föreslår därför att staten kompletterar Läkemedelsförsäkringen så att det finns möjlighet till full ersättning vid eventuella skador orsakade av covid-19-vaccin. Det innebär alltså att serieskador orsakade av vaccin mot covid-19 kommer att ersättas fullt ut i enlighet med den nya lagen. 

Vidare föreslår regeringen att staten ska betala ersättning för eventuella skador som orsakas av covid-19-vaccin som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen. Lagförslaget innehåller därför bestämmelser om fullt skydd genom statlig ersättning i den mån Läkemedelsförsäkringen inte betalar försäkringsersättning.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021 men ska gälla retroaktivt, det vill säga även för skador som inträffat innan ikraftträdandet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot