Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser ska främjas

Publicerad

Regeringen ger Vinnova i uppdrag att utveckla arbetssätt och processer för att främja synergier mellan innovationsinsatser på olika nivåer.

– Hela Sverige ska växa och utvecklas. Genom uppdraget till Vinnova kan regionala och nationella aktörer identifiera synergier och nå samsyn och därigenom kunna kraftsamla och genomföra insatser för att möta samhällsutmaningar. Uppdraget kan därmed bidra till stärkt nationell konkurrenskraft och omställningen till en hållbar regional utveckling i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Satsningar på innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande är strategiska för att möta samhällsutmaningar och möjligheten att nå de globala målen. Uppdraget syftar till att främja synergier mellan olika program och satsningar på regional, nationell och europeisk nivå, vilket kan bidra till stärkt utvecklingskraft i städer, tätorter samt gles- och landsbygder samt en stärkt nationell helhet.

Uppdraget till Vinnova, som ska ske i nära dialog med Tillväxtverket, syftar till ökad samsyn synergier och samverkan mellan aktörer och innovationssatsningar som görs inom landet och kan därmed bidra till genomförandet av den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Genom denna satsning på ökad funktionalitet och effektivitet förbättras det svenska forsknings- och innovationssystemets internationella konkurrenskraft.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.